Kolejnička ALUX pro ještě tišší a lehčí posun

Kolejnička ALUX

Kolejnička ALUX je nová hliníková kolejnička zafrézovaná v MDF materiálu. Je to obdoba kolejniček PRAKTIC s kvalitnější hliníkovou drážkou. Jako hliníkové drážky jsou použity kolejničky AL208.

Do kolejniček pasují všechny jezdce pro drážky 6mm. Kolejničky jsou v provedení 1 - 3, v barvě bílé.

Kolejničku ALUX je možné použít samostatně a samozřejmě také zabudovat do všech typů našich garnyží.