jaké stínění zvolit

Rozdíl mezi interierovým a venkovním zastínění:

V případě použití interiérové clony prochází sluneční záření sklem a poté dopadá na stínící clonu. Po odrazu (části ) záření od protisluneční clony se mění jeho vlnové délky a záření nedokáže zpět projít přes sklo ven. Mezi oknem a clonou pak dochází k akumulaci tepelné energie ta je pak následně rozptýlena do vnitřního prostoru. U screen clony se ale neprojevuje "sálání tepla" clonou, tak jako například u hliníkových lamel osazených na oknech v interieru, které fungují jako dokonalý vodič tepla ( měnič sluneční energie v energii tepelnou).

U exteriérového stínění je díky reflexi a absorpci slunečního záření minimalizován dopad slunečního záření na prosklenné plochy a tím je zamezen vnik této energie do interieru. Navíc je prostor mezi venkovní clonou a okenní tabulí odvětráván a to má přímí dopad na výměnu tepelných energií a jejich průniku přes sklo.

Protože Exteriérové stínění zpracovává sluneční energii mimo interier, je vždy účinnější než interierové zastínění.