faktor otevření

faktor otevření

Faktor otevření má přímý vliv na " prostupnost " energie přes tkaninu. Ale samozřejmě se nesmí pominout i vliv barvy tkaniny.

Faktor otevření se udává v % a je to doslova hodnota, která nám říká kolik procent je v tkanině otvorů přes které prochází jak tepelná tak světelná energie. Čím nižší hodnota, tím sice lepší stínění, ale zároveň si do místnosti pouštíme méně světla, a obráceně.

Faktor otevření se nejčastěji používá v rozmezí 1% - 10%. Do hry se pak dostane opět barva tkaniny, kde pro stejné otevření se pro různé barvy sledované parametry tkaniny mění.